... | katka / krasanka | ...

Toto je Krasankina stránka. / This is Katka's page.

 

Moje obľúbené stránky:

Když podzim stromům větve sklání 
A při klekání obzor kleká 
Těch cvrčků na svažité stráni 
Ach Bože jen je nepolekat 
Tam kde jsem kdysi přeběh loučku 
Teď zvolna míjím Boží muka 
Poutnickou holí potichoučku
Těm cvrčkům lichý rytmus ťukám 

Košili svléknu propocenou 
A vánek pohladí mne za to 
Zastudí hlína do kolenou 
A slunce listím sype zlato 

Nemáme poklad v Boží bance 
nic víc jsme v světě nestačili 
Než projít cestu ke studánce 
a zažít jednu krásnou chvíli 

Říkali jsme jí Radostná 
Poskočí si když dolů plyne 
Ta studánka už věky zná 
zpívat jak cvrček v křemelině 
Tak před ní klečím na kolenou 
snad opustím ji nezkalenou 
Je z čisté vody čistá píseň 
ve které nebe zrcadlí se 

Když podzim stromům větve sklání 
A při klekání obzor kleká 
Těch cvrčků na svažité stráni 
Ach Bože jen je nepolekat 
Nemáme poklad v Boží bance 
Nic víc jsme v světě nestačili 
Než projít cestu ke studánce 
A zažít jednu krásnou chvíli

Hradišťan: Studánka

 

Aktualizované: 2005-03-07


2004-2007 (c) joannes