Žalm 121 (katolícky preklad, NV)

1Pútnická pieseň.
Svoj zrak upieram na vrchy:
príde mi odtiaľ pomoc?
2Pomoc mi príde od Pána,
ktorý stvoril nebo i zem.

3Nedovolí, aby sa ti noha zachvela,
nezdriemne ten, čo ťa stráži.
4Nedrieme veru, ani nespí
ten, čo stráži Izrael.

5Pán ťa stráži,
Pán je tvoja záštita
po tvojej pravici.
6Za dňa ťa slnko nezraní,
ani mesiac za noci.

7Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého,
Pán ti bude chrániť život.
8Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod
odteraz až naveky.

Žalm 121 (evanjelický preklad)

1Pútnická pieseň.
Pozdvihujem si oči k vrchom: 
Odkiaľ mi príde pomoc?
2Od Hospodina moja pomoc, 
ktorý učinil nebo i zem.

3Nedá sa klátiť tvojej nohe; 
tvoj ochranca nedrieme.
4Nie, nedrieme a nespí 
ochranca Izraela.

5Hospodin je tvojím ochrancom, 
Hospodin ti je clonou po pravici;
6slnko ťa vo dne neraní úpalom 
ani mesiac v noci.

7Chrániť ťa bude Hospodin pred každým zlom, 
On bude chrániť tvoju dušu.

8Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie 
odteraz až naveky.

Žalm 121 (Roháčkov preklad)

1Pieseň na cestu hore do Jeruzalema.
Pozdvihujem svoje oči k horám, 
odkiaľ prichádza moja pomoc. 
2
Moja pomoc je od Hospodina, 
ktorý učinil nebesia i zem. 

3Nedopustí, aby sa pohla tvoja noha; 
nedrieme tvoj strážca! 
4
Hľa, nedrieme a nespí 
ten, ktorý ostríha Izraela. 

5Hospodin je tvojím strážcom. 
Hospodin tvojou tôňou 
po tvojej pravej ruke. 
6
Nebude ťa biť vodne slnko 
ani mesiac vnoci. 

7Hospodin ťa bude ostríhať od všetkého zlého; 
bude ostríhať tvoju dušu. 
8Hospodin ťa bude ostríhať, keď budeš vychádzať i vchádzať 
odteraz až na veky.

Psalm 121 -- KJV

I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.
My help cometh from the LORD, which made heaven and earth.

He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.
Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.

The LORD is thy keeper: the LORD is thy shade upon thy right hand.
The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.

The LORD shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.
The LORD shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.