Vysvetlivky ku označeniu

v piesňach programu Spevník


Vysvetlenie symbolov
horný index mimo akordu (1, 2,3) pri prvom, druhom, treťom opakovaní
text v hranatých zátvorkách [príklad] alternatíva (text sa môže spievať aj takto, môže sa hrať aj tento akord)
text v [: príklad :] opakovanie (opakuje sa ešte raz)
text v 3[: príklad :] opakovanie (text sa spieva trikrát)
text v (príklad) môže sa vynechať
text v {príklad} poznámka; odkaz na text v Písme; preklad
akordy alebo tóny v <príklad> predohra, medzihra resp. dohra

HTML Copyright (c) 1996-2003 Juraj Vidéky