GLÓRIA

D          g       D          A          a            H7
Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľudom dobrej voľe.
e           Dis5-         e7          Cisdim C
Chválime Ťa, velebíme Ťa, klaniame sa Ti,    oslavujeme Ťa,
a                       H7             e
vzdávame Ti vďaky, lebo veľká je sláva Tvoja,
                               H7            e
Pane Bože, Kráľ, Kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci.
                    H7          e       a     H7   a       H7        e
Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca:
C         a              H7            e
Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami,
C         a              H7
Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu,
a        F          H7                    e
Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami.
a             H7     a         H7  E             cis
Veď len Ty si Svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší,
fis    H7       E      cis      fis   H7         E    cis fis
Ježišu Kriste s Duchom Svätým v sláve Boha Otca. Amen,
H7E  cis fis H7E
a-men,       a-men.

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.