BOŽÍ DOM - NAŠE SRDCE

Jozef Grenčík

   D                    G        e                 A
1. Postavme dnes všetci Boží dom, aby Pán Ježiš prebýval v ňom.
   Otvorme spolu svoje srdcia a Pán nám otvorí nebesia.

   D                 A         h                 fis
R: Vytváraj a stavaj Boží dom, vytváraj a stavaj Boží dom,
   G                 D        e               A
   vytváraj a stavaj Boží dom v nás, všetkých nás.
   Pán Ježiš darúva vieru v ňom, Pán Ježiš darúva nádej v ňom,
   G                D           e            A  H7
   Pán Ježiš darúva lásku v ňom nám, všetkým nám.

2. Duch Boží napĺňa milosťou každého, kto príde s radosťou.
   Kostol premieňa sa v Boží dom, ak sú otvorené srdcia v ňom.    R:

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.