GLÓRIA

Svet sníva

   F    g  C    F  d   g      C  F               
Taizé

   Glória, glória, in exelsis Deo, 
 [ Sláva Bohu na výsostiach, Spasiteľ sa nám narodil, ]
   d    B  C    F  d    g   C    F      
   glória, glória, aleluja, aleluja.
 [ aleluja, aleluja ]

   F    g  C    F  d   g      C F  d   g   C    F  d    g   C    F 
[: Glória, glória, in exelsis Deo, glória, glória, aleluja, aleluja. :]  

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.