VEZMI SI MÔJ ŽIVOT

   d                   B     C     F
1. Vezmi si môj život, vezmi si, Pane,
   G7   A7     d      g6     A     d
   Tvoj plameň vo mne jasným sa stane.
   Nech Ti celé vnútro spieva hymnus chváľ,
   buď mojím vládcom, môj božský Kráľ.

             g6     C          F    d       g      C            F
R: Ty plameň lásky, žitia pochodeň, ku Tebe volám, či je noc či deň.
   G7 A7        d      g6    C7    F    G7A7         d     g6    A A7d
   Vezmi si môj život, vezmi život môj, zasej v ňom, Pane, lásku a pokoj.

2. Chráň ma pred zlom, Pane, drž ma, keď padám,
   nech čistú vernosť Tebe zachovám.
   Keď mi zloba tieni výhľad na Teba,
   Pane, si hviezdou, žiariš mi z neba.            R:

3. Hľa, žiariš sťa slnko, jasom krášliš svet,
   vravím Ti "Áno", to je odpoveď.
   Nemusím sa báť, veď dnes si prišiel k nám,
   na Teba hľadím, Ježiš, Boh a Pán.               R:

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.