ON JE SILNÝ BOH IZRAELOV

   a                                            E
[: On je silný Boh Izraelov, On je silný Boh Izraelov.
                                                                a
   Jeho slávny hlas bude počuť každý z nás, On je silný Boh Izraelov. :]

   a                                             E
   Slepým sa oči otvoria, hluchý budú počuť Jeho hlas.
                                                      a
   Chromí budú stáť, radostne tancovať, nemí budú spievať.

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.