JE CHVÍĽA SLÁVNOSTNÁ

      h                                      e               h
R: Je chvíľa slávnostná, keď Boh prichádza k nám, nový život dá.
    Fis h    Fis h    e Fish
   Aleluja, aleluja, alelu-ja.

        h          e              h                 Fis    h
1. Nech dcéra sionská radosťou plesá, nech Bohu zajasá Izrael.
2. Tak raduj sa a teš, jak najlepšie vieš a srdce otváraj dokorán.
3. Veď Kráľom Ti je Pán, v Tebe prebýva a z nešťastia už viac nemaj strach.
4. V ten deň Ti povedia: "Raduj sa, Sion!", tak neochabuj viac, Boží ľud.
5. Nad Tebou zajasá s radosťou Tvoj Pán a lásku obnoví naveky.

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.