POĎME, BRATIA, DO BETLÉMA

   D                                               E      A
1. Poďme, bratia, do Betléma, dud - laj, dud - laj, dud - laj, da.

   G    A7  D    h   e  A7       D
R: Ježišku, miláčku, ja Ťa budem kolembati,
   Ježišku, miláčku, ja Ťa budem kolembať.

2. Poďme, bratia, poďme spolu, ...
3. V maštalôčke tíško drieme, ...
4. My Ježiška nevzbudíme, ...
5. Hajaj, buvaj, dieťa krásne, ...

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.