ZNIE NA LÚKACH SPEV

Soeur Sourir

        A                   D               A                 E7
R: Znie na lúkach spev, tam spieva si kvet, ja v srdci radosť mám.
        A                   D               A                  E7   A
   Znie na lúkach spev, tam spieva si kvet, ja v srdci veľkú radosť mám.

          A                                        E7
1. Každou cestou v tomto svete Pán Ťa vedie k nebu blíž.
          A           D               A     E7 A
   Svojím Duchom privedie Ťa k Slnku, ktoré uvidíš.            R:

2. Iste cítiš ako treba s každým blížnym v láske žiť,
   stretneš brata i Ty jemu môžeš denne bratom byť.            R:

3. Deti Božie celej zeme majú jeden veľký cieľ,
   k večným bránam putujeme, každý z nás by dôjsť tam chcel.   R: 

4. Otec večný miluje Ťa, dúfaj, čo by si sa bál,
   Pán Ťa vedie, k viere zve Ťa, mier Ti všade prichystal.     R:

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.