ODPUSŤ

Miloš Reichert

   C     e             d7  G7    C        e       d7   G7
1. Odpusť, že dnes tak ako včera som Tebe vernosť sľuboval,
   C     E7          A7   f    C        d       G7    C  C7
   odpusť, že z rána do večera som Teba skutkom zradzoval,
   F      f          C7   A7   d        G7            C
   odpusť, že z rána do večera som Teba skutkom zradzoval.

2. Odpusť, že zas som sklamal brata, ktorý radu potreboval,
   odpusť, že som sa díval zhora na toho, čo sa potkýňal,
   odpusť, že som sa díval zhora na toho, čo sa potkýňal.

3. Odpusť, že nad hnevom do noci nechal som slnko zapadnúť,
   odpusť, že som zas bez pomoci slepého nechal upadnúť,
   odpusť, že som zas bez pomoci slepého nechal upadnúť.

4. Odpusť mi, Pane, zase znova, odpusť zradený lásky plán,
   odpusť všetky zbytočné slová, veď láskavý si Pán,
   odpusť všetky zbytočné slová, veď láskavý si Pán.

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.