NECH TEČIE RIEKA

Koncerty modlitieb a chvál: Slobodu nám dal

              C4    C       e7   a7 
hudba a text: Marek Krajčí

   Nech tečie rieka od trónu milosti, 
              D2 D4   d7       F6/G G7
   poteš svoj ľud, čo srdce Ti dal.
   A uzdrav zranené mista bolesti,
   nech každý vie, že Ty si ich vzal.

        G6/F G7/F Bdim/E A7             D4 d  d/C
   Teč, rie--ka,  teč,   a uzdrav tieto vo-dy slané, 
               F/G   G7    Fdim/Gis      C4    C2/H C/H
   vej, Duchu, vej a konaj tu     dnes k Božej slá--ve,
        a7 a7/G            a/F C/E
   nech to,     čo pre nás máš,
            d7            F/G G6 C  G/H a7    
   vieme aj dnes s vďakou pri-jí-mať,
         a7/G a/F           F/G G6 C
   vieme aj   dnes s vďakou pri-jí-mať.

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.