MÁRIA MÁ DIEŤA

SCM: Vianoce

   E               A E                   A    E    
spirituál

1. Mária má dieťa, Pane, Mária má dieťa, Pane môj,
                   A E     cis       fis7    Edim H7E
   Mária má dieťa, Pane, a zástup ide okolo a ne -vidí.

2. Kdeže je to dieťa, Pane, kdeže je to dieťa, Pane môj,
   kdeže je to dieťa, Pane, a zástup ide okolo a nevidí.

3. Dieťa leží v jasliach, Pane, dieťa leží v jasliach, Pane môj,
   dieťa leží v jasliach, Pane, a zástup ide okolo a nevidí.

4. Aké mu dá meno, Pane, aké mu dá meno, Pane môj,
   aké mu dá meno, Pane, a zástup ide okolo a nevidí.

5. Dá mu meno Ježiš, Pane, dá mu meno Ježiš, Pane môj,
   dá mu meno Ježiš, Pane, a zástup ide okolo a nevidí,
   a zástup ide okolo a nevidí, a zástup ide okolo.

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.