KAŽDÝ DEŇ

SCM: Každý deň

   Fmaj7 Ebmaj7 Fmaj7 Ebmaj7                             
spirituál

   Fmaj7   Ebmaj7Fmaj7   Ebmaj7d4     C         h     
text: Taňa Horváthová

1. [: Každý deň,   každý deň,  modlím sa za tri veci len:
      e             A7      e              A7    d              G
      Nech je menej zlosti, nech je viac radosti a detskej úprimnosti
      Cmaj7
      v každom z nás. :]

   Fmaj7 Ebmaj7  Fmaj7 Ebmaj7    d7     C     h
2. Musíš chcieť, musíš chcieť, v každom dobro uvidieť.
   Pridlho sme spali, na koho sme sa hrali, však aj ľudskí králi malí sú.

   Fmaj7    Ebmaj7                 Fmaj7    Ebmaj7
3. Viem, už viem, [viem, už viem], viem, už viem, 
   d      C         h 
   vo všetkom tu je Boží tieň.
   On dokáže povzniesť [každý deň] nad zúfalosť a bolesť [každý deň],
   d             G       Cmaj7
   kríž vládzeme uniesť, viem, už viem, [viem, už viem].

   Fmaj7Ebmaj7 Fmaj7 Ebmaj7 d4/7   C         h
4. Každý deň,   každý deň,  modlím sa za tri veci len:
   e             A7                   e              A7
3[:Nech je menej zlosti, [každý deň], nech je viac radosti, [každý deň] :]
   nech je viac radosti, [každý deň], nech je viac radosti, [každý deň],
   d7             G     Cmaj7         Fmaj7
   a detskej úprimnosti v každom z nás,
   Cmaj7             Fmaj7            Amaj7
   viem, už viem, už viem, už viem, verím.

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.