PANE NÁŠ, POMÔŽ NÁM

SCM: Každý deň

                                           C D7 G7  
spirituál

   4[: Pane náš, pomôž nám pochopiť svet :]
text: Táňa a Fero Horváth

       C         D7        G7       C      C D7 G7 C
R: 3[: Pane náš, pomôž nám pochopiť svet :]

                a              1F2C3C
1. 3[: Vieš, že to, o čo prosíš [počuje Pán] :]       R:

2. 3[: Všetko to, čo Ťa trápi [pochopí Pán] :]        R: 

3. 3[: A keď zas slovom zraníš [odpustí Pán] :]       R: 

4. 3[: Príde čas, znovu sklameš [pomôže Pán] :]       R:

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.