HĽADANIE RODIČA

Atlanta: Dlhý príbeh

D2          D2/C  D2                     a       F     G
text: Na motív básne

Prázdno je, Bože, chýbaš nám, prázdny je priestor tu i tam, 
Milana Rúfusa

D2   a       G     F             B    a      D2    
hudba: Maroš Kachút

jeho hrôza i veleba, prázdno je, Bože, bez teba.
Prázdno je slze vo víčku, prázdno je uhľom v ohníčku,
prázdno je deťom v starobe, prázdno je tráve na hrobe.

G        B              D2    <D2 D2/E D2/F D2/E D2>
Chýba do nej tvoj tichý kríž.

Pomysli, Bože, pomysli, to nie ty - my sme odišli,
ale my predsa prídeme zo zeme k tebe, do zeme.
Veď ten, kto nežil na zemi, nevie, kde more pramení,
nemôže ani do neba, prázdno je, Bože, bez teba.
A preto maj nás trochu rád, keby si nebol pod i nad,
vo vnútri veci, okolo, všetko, čo je, by nebolo.

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.