KOLEDA

   <C a FGC>
Kompromis: Právo na lásku

   C         a         F      G      
hudba a text: Richard Čanaky

1. Kresťania zvestujme celému svetu, 
   C             a       D        G     
   že dnes k nám prišiel Spasiteľ Pán.
   a      e     F       C     F      C     G          C
   Mária, panna zverená Bohu, uzrela prvá, čo dal Boh nám.

   F       C       G            C    F          C     G            C
R: Ježišu, Ježišu, od Boha daný nám, skrz Pannu Máriu prišiel si k nám,
   Ježišu, Ježišu, od Boha daný nám,         C a FGC
   u ľudí, v ich srdiečkach, vytvor si chrám.

2. Pozrite, ľudkovia, čo je to za zázrak, veď to sám Spasiteľ sveta tu je.
   Tíško tu v náručí na svet sa prediera a s láskou za ľudí sa obetuje.   R:

3. Raduj sa, Boží ľud, tomuto dňu, ododnes ráta sa pre ľudí čas.
   Písmo nám vraví pravdu presvätú, 
   že Pán tak jak sľúbil, tak vzkriesi nás.                               R:

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.