CHVÁLOSPEV

Kompromis: Čistý dotyk

   a                                     
text a hudba: Richard Čanaky

1. Oči mal zavreté a hlavu sklonenú,
   C        d            a
   len slzy padali mu do dlaní.
   a
   Bol stále sám a sám, nepoznal priateľov,
   C      d             a   G
   ba ani lúče slnka na zemi.
   F                     G
   Nepoznal sveta krásu, no lásku v srdci mal,
   F                     E
   nemohol síce hľadieť, no Boh bol jeho kráľ.

2. Boh videl jeho deň, keď kľačal v modlitbách
   a pohladil ho svojou svätosťou.
   Ten chlapec pocítil, že Pán ho miluje
   a slzy tiekli s veľkou radosťou.
   Otvoril svoje oči, celý svet uvidel,
   otvoril svoje ústa, zaspieval chválospev.

            a           F            C            G
R: [: Ó môj Pane, ty si dobrý, ty si môj Kráľ jediný.
            a            F             C           E        (E a)
      Ty si Lekár, ty si Vládca, ty si Ježiš, Boží Syn! :]

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.