ALE JA SA NADEJEM

    E                      fis                   
Radostné srdce: Úzka brána

Ale ja sa nadejem na Tvoju milosť,
       H                   E
plesať budem v Tvojom spasení,
        gis            fis
spievať budem Hospodinovi,
     H         E
lebo On dokoná za mňa.

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.