TERAZ POKLOŇME SA PRED KRÁĽOM

fra Michael

   C           G6         a7    C       F       d           G4 G
[: Teraz pokloňme sa pred Kráľom, kľaknime pred naším Stvoriteľom. :]
       F  d      G     F      d           G       F      G       C a
   Veď On je náš Pán a my sme ovce pastvy Jeho. Stádo, čo On sám vodí.
         F          G     C
   Rukou svojou Boh nás vodí.                                      { Ž 95 }

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.