ZVELEBUJTE PÁNA

Vladimír Ďurikovič

           d    a      d      a   d    a d
Zvelebujte Pána ľudské srdcia ako zvony.
a          d    a        d      a   d   a d
Padni na kolená pred Ním človek ubiedený.
d  CF          G            a        A
On osuší tvoje slzy, v trápení ťa neopustí.
       d           a           d      a    d   a d
U Jeho nôh padni v prach, lebo je Boh všemohúci.
d C  F           G               a           A
Nemá hraníc Jeho múdrosť, svätý, svätý, plný lásky.
             d            a    d      a        d   a d
Spievaj Pánu zem, vzdávaj Pánu chválu všetko s nami.

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.