NECH SLNKO SVIETI, KDE SI TY

       A                        E7                                A         
1. Nečakaj na svoj deň, na svoj veľký čin, každá chvíľa sa Ti ponúka.
                     A7              D
   Lásku Krista prinášaj bratom, sestrám svojim,
   E7         A       E7     A 
   nech slnko svieti, kde si Ty.

                         E                                    A
R: [: Nech slnko svieti, kde si Ty, nech slnko svieti, kde si Ty,
                  A7         D
      nech ožiari celú zem a všetko zlé na dobré zmení, 
      E7         A       E7     A    
      nech slnko svieti, kde si Ty. :]

2. Nie si sám, je tu Pán, On je blízko nás,
   na cestách nás verne sprevádza.
   Ruka v ruke choď s Ním ďalej, odolávaj tmám,
   nech slnko svieti, kde si Ty.                      R:             

3. Staň sa soľou, staň sa kvasom chleba nového,
   po ktorom toľko túži náš svet.
   Staň sa sviecou, ktorá svetlom Božím žiariť smie,
   nech slnko svieti, kde si Ty.                      R:

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.