PRIATEĽ, POĎ S NAMI

D                        h           fis
Priateľ, poď s nami, náš Pán ťa dnes volá,
D                  G      A        D
hostinu chystá, má miesto pre teba tiež.

          D                     h            fis
R: [: Tak poďme, priatelia, náš Pán nás dnes volá,
      D               G  D      A      D
      hostinu chystá, má miesto aj pre nás. :]

      fis    h           D          A 
1. On pozýva všetkých na svoju hostinu.
      fis      h         G     A    D
   On hľadí na srdce, na lásku a vieru.             R:

2. On chce mať pri stole nás všetkých chudobných,
   On štedro nás sýti a robí podobných.             R: 

3. On v láske pre šťastie nám seba rozdáva,
   tu pokoj si nájde aj duša boľavá.                R:

4. Krv svoju a telo nám dáva za pokrm,
   tu stoja bez moci i zmysly i rozum.              R:

5. Buď sláva, ó, Pane, za prijímania dar,
   ten pokrm nás sýti na cestu uzrieť raj.          R:

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.