OTČE, CHCEM TEBE VĎAČNÝ BYŤ

Radostné srdce

      D     e          g/A    D
1. [: Otče, chcem Tebe vďačný byť :]
      G          D          e          g/A D     1D7
   [: každý deň, každý deň, každý deň, môj Pán. :]

2. Otče, chcem Teba chváliť...

3. Otče, chcem Teba milovať...

4. Otče, chcem Tebe slúžiť...

5. Otče, chcem s Tebou stále byť...

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.