ON JE PÁN

      D    A     D G D
On je Pán, On je Pán.                                     { Flp 210.11 }
      h                e7            A4 A7
Ježiš Kristus zmŕtvych vstal a On je Pán.
      D           D7          G        e
Každé koleno pokľakne a každý jazyk vyzná,
   D     A          D G D
že Ježiš Kristus je Pán.

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.