KRÍŽ JE ZNAKOM SPÁSY

   C              e      F             G
R: Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, C
   Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás.

1. Sám si Pane znášal, ťarchu našich vín.
   sám si sa oddával z lásky pod svoj kríž.          R:

2. Pozri, Pane, hľa tu na mňa úbohého, 
   pomôž znášať ťarchu kríža tak ťažkého.            R:

3. Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín.
   Krista vždy nasledovať, chcem byť stále s Ním.    R:

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.