S LÁSKOU KRISTOVOU

Amy Grant, Michael W. Smith

        G                D                G          C     D      G
R: [: S láskou, s láskou Kristovou chceme niesť radostnú a slávnu zvesť. :]

   a               C     e               h
1. Boh sa človekom stal, svojho Syna nám dal,
   C          D           C G
   k hriešnym nám prišiel Pán.
   a              C    e                  h
   Z tŕnia korunu mal, hriech náš na seba vzal,
   C        D         E       D D7
   zmŕtvych vstal náš Ježiš Kráľ.                    R:

2. Počuj, volá ťa Pán, dnes sa rozhodni sám, 
   môžeš byť slobodný.
   Z hriechov očistí ťa, Duchom naplní ťa, 
   môžeš mať život nový.                             R:

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.