CESTOU S NAMI

            C            a            d              G
1. Cestou s nami kráčaj, Pane, my nechceme na mieste stáť.
           C           a            d           G
   Keď zblúdime, podaj ruku, keď padneme, pomôž vstať!

           C             a      d G   C   1G
R: [: A do svetla svojho voveď, voveď nás. :]

2. Vezmi smútok, vráť nám radosť, zoslabnutým dodaj síl.
   Chceme iným dnes pomáhať, ťarchu kríža chceme si niesť.           R:

3. Dňom bez Teba chýba nádej, zavládla v nás pustá tma.
   V srdciach našich zapáľ plameň, v ktorom zhorí smútok a strach.   R:

4. Už ideme z tohto miesta plní Teba, Pane náš.
   Už ideme, svet nás čaká, čaká od nás svedectvá.                   R: 

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.