BOH JE LÁSKA

   e   D  e  H7   e     D     e      H7
[: Boh je Láska a zákon lásky nám On dal,
   miluj blížneho tak ako seba, vraví Ježiš sám. :]

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.