BLESS THE LORD

Taizé

d         G       d        B         C    F A
Bless the Lord my soul and bless His holy name.
d         G       d        B       a7      d
Bless the Lord my soul, He rescues me from death.

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.