ALFA I OMEGA

Joseph Vogels

1. Ježišu, si môj Pán, pieseň si srdcu dal,
   (ja) chválu vzdám Ti každý deň, veď dal si nám spasenie.

2. Ježišu, Pane môj, dávam Ti život svoj.
   Tvoje kráľovstvo nech príde k nám, vôľa Tvoja vždy sa staň.

3. Baránkom si nádherným, nás domov vezmeš v deň posledný.
   V Tvojej láske zvíťazím, na slávu Ti zakričím.

R: Mocný víťaz z Júdy, úžasný večný Kráľ,
   Veľký a Nekonečný, Alfa i Omega. Alfa a Omega, Alfa a Omega.

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.