ALELUJA, ALELUJA

   e        a     D           G     e           a             e
[: Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.:]

[:Vstaňme a ospevujme Pána:] On je Kráľ, ktorý prišiel vykúpiť svet.
  ...oslavujme... ...zvelebujme...

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.