ALELUJA, ALELUJA, SPÁSA A MOC

   G        C    G   D             G        1D
[: Aleluja, aleluja, spása a moc a sláva je Pán.:]

   G        a   G       e   G       C                D
1. Novým srdcom velebme Ho, spása a moc a sláva je v Ňom.           R:

2. Baránkovi vzdaj chválu a česť, dáva nám dar večného života.      R: 

3. Svätý je Pán, večný je Boh, Ježiš, náš Pán, prichádza k nám.     R:

4. Sláva Otcovi, sláva Synovi, sláva Duchu, ktorý všetko obnoví.    R:

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.