AKO TÚŽI JELEŇ

   Dmaj7                     dmaj7                            
Radostné srdce

1. Ako túži jeleň po vodných bystrinách,                          
{Ž 42}

   a/D                     G/D
   tak mi túži duša uzrieť Božiu tvár.
   g/D                           Dmaj7           e/A  g/A D2
   Slzy sú mojím chlebom vo dne, po nociach, môj Boh, môj Pán.

2. Do domu Tvojho som, Pane, chodieval,
   chválil Ťa, slávil, vrelo sa modlieval,
   na to si dnes už iba spomínam, môj Boh, môj Pán.

   h                 Fis
R: Očakávaj na Boha, duša moja zronená,
   G                 A           adim
   očakávaj na Pána, Boha svojho spasenia.

3. Hospodin svoju milosť vo dne posiela,
   v noci zas Jeho pieseň mi zaznieva,
   modlitbu k Bohu v srdci vylievam, môj Boh, môj Pán.

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.