ABBA OTČE

Jacek Sykulski - Nitra `95

   C         F        G C     C           d         G
1. Ty si nás vytrhol, Pane, z pút hriechu i od seba samých
     E        E7        a  F        C      F             G
   a Kristus, stanúc sa bratom, nás naučil denne volať k Tebe:

      C F  C G   C F  C G   C E        a F        CGC  1G1F
R: [: Abba Otče, Abba Otče. Abba, Abba Otče, Abba Otče.:]

2. Cirkev je ako strom života, ktorý má korene vo večnosti.
   On preniká našu všednosť a zjavuje všetkým ľuďom seba.      R:

3. Boh hojným darcom je života, On oslobodil všetkých od smrti.
   On privinul si nás k sebe, tak sme sa stali jeho deťmi.     R:

4. Všetci sme bratia a sestry, všetci sme jedna veľká rodina.
   Tú pravdu nič nezatemní, bo teraz už nastala jej hodina.    R:

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.