Eneagram

Eneagram je jedna z typológií, založená na deviatich typoch. Ak chcete vedieť viac, poďte na nasledovné stránky: a/alebo si zožeňte knihu Richard Rohr, Andreas Ebert: Discovering the Enneagram. Crossroad, New York 1990 (český preklad: Eneagram - devět tvárí duše. Synergie, Praha 1998), odkiaľ pochádza aj nasledovný popis typov.

 
 
Typ Obraz seba Vyhýbanie sa Pokušenie Koreň hriechu Pasca
JEDNA mám pravdu mrzutostiam dokonalosť zlosť citlivosť (nedotklivosť)
DVA pomáham núdznosti pomáhanie druhým pýcha lichotenie (láskavosť, úslužnosť)
TRI mám úspech zlyhaniu zdatnosť (výkonnosť) lož (podvod) ješitnosť (povrchnosť)
ŠTYRI som iný/á všednosti pravosť (autentičnosť) závisť zádumčivosť (melanchólia)
PÄŤ vidím do všetkého prázdnote vedenie chamtivosť (lakomstvo) lakomstvo
ŠESŤ konám svoju povinnosť chybnému chovaniu istota strach (úzkosť) zbabelosť resp. odvaha
SEDEM som šťastný/á bolesti idealizmus nestriedmosť (obžerstvo) plánovanie
OSEM som silný/á slabosti spravodlivosť nehanblivosť (nemravnosť) odplata
DEVÄŤ som spokojný/á konfliktu sebaznižovanie  lenivosť (acedia) lenivosť (pohodlnosť)
 
Typ Výzva (Povolanie) Ovocie Ducha Štýl hovoru Idealizácia – som dobrý, keď som
JEDNA rast jasný kľud (trpezlivosť)
radostná pohoda
poučný, moralizujúci úprimný, pilný, poriadny
DVA sloboda (milosť) pokora lichotivý, radiaci milý, nesebecký, ochotný pomôcť
TRI nádej (vôľa Božia) pravdivosť (poctivosť) získavajúci, uchvacujúci úspešný, kompetentný, efektívny
ŠTYRI pôvodnosť (zjednotenie s Bohom) vyrovnanosť (rovnováha) lyrický, nariekavý originálny, citlivý, kultivovaný
PÄŤ múdrosť (riadenie Božie) objektivita vysvetľujúci, systematický múdry, chytrý, vnímavý
ŠESŤ viera (dôvera) odvaha varujúci, ohraničujúci verný, poslušný, lojálny
SEDEM realizmus (spolupôsobenie s Bohom) striezlivosť (striedma radosť) žvanivý, rozprávajúci príbehy optimistický, veselý, roztomilý
OSEM zľutovanie (pravda) nevinnosť vyzývajúci, demaskujúci spravodlivý, silný, mám prevahu
DEVÄŤ láska čin monotónny, uhýbajúci mierny, harmonický, vyrovnaný
 
Typ Vlastnosti Krista Otčenáš
JEDNA pedagogika, tolerancia, trpezlivosť ktorý si na nebesiach,
DVA starostlivosť, milosrdenstvo, solidarita posväť sa meno Tvoje,
TRI ctižiadostivosť, ráznosť, predvídavosť príď Tvoje kráľovstvo,
ŠTYRI tvorivosť, citlivosť, prirodzenosť buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi
PÄŤ odstup, striezlivosť, múdrosť chlieb náš každodenný daj nám dnes
ŠESŤ vernosť, poslušnosť, dôvera a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom
SEDEM životná radosť, oslávenie, bolesť a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od všetkého zlého,
OSEM konfrontácia, jasnosť, plná moc lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva na veky vekov.
DEVÄŤ kľud, mierumilovnosť, láska Amen. Otče náš.
 
Typ Obranné mechanizmy Životná úloha (učiť sa) Sexuálne podtypy Sociálne podtypy Sebazáchovné podtypy
JEDNA kontrola JEDNAnia (reakcie) je mnoho ciest žiarlivosť neprispôsobivosť úzkostlivosť
DVA potlačenie (svojich potrieb) vecnosť, nevtieravá služba zvádzanie/útok ctižiadosť výhody
TRI stotožnenie (identifikácia) byť sama mužskosť/ženskosť prestíž istota
ŠTYRI umelecké povznesenie vyvinúť zdravý realizmus konkurenčný boj stud obrana
PÄŤ ústup (rozdeľovanie) JEDNAť, vášnivo sa zamilovať dôvera totemy útočisko
ŠESŤ projekcia preberať zodpovednosť sila/krása povinnosť vrelosť
SEDEM úspornosť odhaliť lesti racionalizácie náchylnosť k dráždidlám obetavosť obhajoba
OSEM zapretie vysporiadať sa s mocou snaha vlastniť/oddanosť priateľstvo spokojné prežívanie
DEVÄŤ otupenie (umŕtvenie) prekonať cynizmus spojenie zdieľanie chuť
 
Typ Farba Zvieratá Krajina Charakteristika
JEDNA strieborná teriér, mravec, včela Rusko reformátori
DVA červená osol, mačka, šteňa Taliansko mamá (pomocníci), šedá eminencia
TRI žltá chameleón, páv, orol USA Mr. Perfect
ŠTYRI svetlofialová holub, ustrica, vraník Francúzsko  
PÄŤ modrá škrečok, líška, sova Veľká Británia zberateľ, filozof
ŠESŤ béžovo-hnedá zajac, srnka, myš, krysa, vlk, ovčiak Nemecko advocatus diaboli
SEDEM zelená opica, vydra, motýľ Írsko, Brazília generalisti, keep smiling
OSEM
čierno- -biela
býk, tiger, nosorožec Španielsko (utláčané národy) revolucionári
DEVÄŤ zlatá leňoch, slon, delfín Mexiko, India (domorodci)1 peacemakers
 
Typ Nevykúpené správanie “Normálne” správanie Vykúpené správanie
JEDNA umíněné, farizejské, rozkladné perferkcionistické, váhavé, ohľaduplné kriticky bdelé, kľudné, eticky na výške
DVA manipulatívne, ovládajúce, pripútavajúce činorodé, materské, dávajúce pečující, priateľské, originálne
TRI bezzásadové, podvodnícke, karieristické pragmatické, sebavedomé, karieristické kompetentné, úprimné, spoľahlivé
ŠTYRI chúlostivé, dekadentné, milujúce smrť estetické, romantické, štýlové tvorivé, prirodzené, ukázněné
PÄŤ izolujúce, nihilistické, výstredné analytické, dištancujúce sa, abstraktné vynaliezavé, múdre, rázne
ŠESŤ závislé, agresívne, zbabelé zodpovedné, opatrné, (anti-)autoritatívne verné, odvážne, dôverivé
SEDEM nemierne, diletantské, umíněné nadmieru aktívne, požívačné, povrchné veselé, mnohostranné, striedme
OSEM tyranské, mocichtivé, násilnícke kontrolujúce, konkurujúce, priame veľkorysé, vodcovské, ochraňujúce
DEVÄŤ osudové, bezradné, tvrdošijné prispôsobivé, nenáročné, nerozhodné prijímajúce, mierumilovné, cieľavedomé
 
Typ Príklady „Svätí“ Biblické postavy
JEDNA Martin Luther, Karl Barth, sv. Juraj Ignác z Loyoly Pavol, archanjel Michal
DVA2   Matka Tereza Mária Magdaléna, Marta, Ján apoštol
TRI Ronald Reagan, Ján Pavol II. Dorothy Day Jakub (Izrael), Judáš, Pilát
ŠTYRI Soren Kierkegaard, Marilyn Monroe, James Dean, Marlon Brando Thomas Merton, Daniel Berrigan Jozef (Egyptský), proroci (Izaiáš, Ozeáš, Jeremiáš)
PÄŤ Tomáš Akvinský, Plotínos, René Descartes, Spinoza, Heidegger, Popper, Wittgenstein, Greta Garbo Hildegard von Bingen, Dietrich Bonhoeffer P. Mária, Tomáš
ŠESŤ3   Ocsar Romero Timotej, Peter
SEDEM Peter Pan, Mozart František z Assisi Šalamún, bohatý mládenec
OSEM Hemingway, Fidel Castro Martin Luther King Samson, Šaul, Dávid
DEVÄŤ4 Carl Gustav Jung Ján XXIII. Jonáš


Poznámky:
1krajiny nepostihnuté civilizáciou
2Ježiša súfijci pokladali za DVOJKU.
3Rímsko-katolícka cirkev sa pokladá za systém ŠESTKY.
4Liberálny protestantizmus sa pokladá za systém DEVIATKY.

HTML © 2000 Juraj Vidéky