... | gitara | ...

gitara je úžasný hudobný nástroj
učil som sa v ĽŠU hrať na ňu 7 rokov (1983-1990)
a stále na ňu hrám :))

|  local |

| akordy: prečo a ako alebo stručný úvod do hudobnej teórie | 
| moja gitara (gif) |

| linky |

| o kytaře a tak (Libor Smékal) |
| veľmi dobrý úvod do hudobnej teórie

(c) 1999-2004 | duurko