... | tantrix | ...

tantrix je stolová hra pre 2-4 hráčov
jej priaznivcom som sa stal na jeseň 2003
stále mám rád aj scrabble
ale tantrix je trošku dynamickejší :))

|  local |

| fotky kameňov

| linky |

| oficiálna stránka tantrixu |
| slovenské stránky |
| jednotlivé kamene | anglicky | slovensky |

| ^ na hry |


(c) 2004 | duurko